Aplikasi Sujood, Platform Menyalurkan Sumbangan Ke Masjid Secara Online - Malaysia adalah sebuah negara yang makmur. Terdiri daripada penduduk yang pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India, Bidayuh, iban dan lain-lain yang tinggal di semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Semenanjung Malaysia yang terbentang daripada negeri Perlis hingga Johor mempunyai budaya yang tersendiri. Seberang laut pula adalah Sarawak, WP Labuan dan Sabah. Majoriti penduduknya adalah beragama Islam dan penduduk yang bukan beragama Islam boleh beramal dengan agama masing-masing.