Selangor Youth Community (SAY) Memperkasakan Pembangunan Usahawan OKU Melalui Liga Usahawan OKU Malaysia  (SAY LEAD PRO)  Anjuran DYTM Raja Muda  Disokong Oleh Yayasan Hasanah - Baru-baru ni, nad menghadiri Pusingan Akhir Liga Usahawan OKU Malaysia SAY LEAD PRO di Sunway Putra Hotel KL. Bagus tengok semangat mereka membentangkan misi dan visi mereka untuk mencapai matlamat walaupun ada kekurangan dalam diri mereka. Cacat fizikal bukan penghalang untuk OKU cipta kejayaan tertutama dalam bidang keusahawan. SAY membantu Pembangunan Usahawan OKU Melalui Liga Usahawan OKU Malysia ( SAY LEAD PRO ).

Duli Yang Teramat Mulia (D.Y.T.M.) Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj, Raja Muda Selangor membangunkan usahawan OKU melalui program Liga Usahawan OKU Malaysia atau SAY LEAD PRO melalui Selangor Youth Community (SAY) disokong oleh Yayasan Hasanah.